Công ty TNHH May Thêu tay Kim Phượng

Địa chỉ : 98 Lê Lợi, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84)28 38225665 -  Fax : (+84)28 38247178
Email: sales@kimphuong.net
Website: www.kimphuong.net

Cửa hàng May Thêu tay Kim Phượng

Địa chỉ: 98 Lê Lợi, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84)28 38224320 - 28 38232094
Email: aline@kimphuong.net
Website: www.kimphuong.net